کانتوس فیرموس

کانتوس فیرموس یا آواز محکم به بخشی از ملودی های آوازی کلیسا گفته می شود که همواره شکلی ثابت دارند و هرگونه تغییر در آن ها ممنوع قلمداد می شود. از این رو به این آواز ها کانتوس فیرموس به معنای آواز محکم گفته می شود. به بیان دیگر، کانتوس فیرموس ها به دلیل تقدسی که اهالی کلیسا برای آن ها قائل هستند، هرگز نباید دستخوش تغییر شوند و باید در طول تاریخ ثابت و استوار بمانند. این ملودی ها بسیار ساده و بدون پیچیدگی های ملودیک هستند. کانتوس فیرموس ها بر اساس مدهای کلیسایی ساخته شده اند و معمولا بدون همراهی ملودی دیگری اجرا می شوند. دوره ی قرون وسطا، دوره ی تولد کانتوس فیرموس ها و اوج استفاده از آن ها بوده است. گروه همسرایان کلیسا همواره این آوازها را اجرا میکرده و این آوازها بخش مهمی از نیایش های کلیسایی را شکل می داده است.

کانتوس فیرموس در کنترپوان:

در تمرین های کنترپوان، همواره نیاز به یک ملودی ثابت و ترجیحاً ساده وجود دارد که تمرینات کنترپوانتیک روی آن انجام شود. این ملودی ها دست کم از دو جهت به کانتوس فیرموس های کلیسایی شباهت دارند. اولآً کسی که کنترپوان می نویسد، تنها مجاز است خط کنترپوانی که می نویسد را ویرایش کند و اجازه ندارد برای رعایت قوانین کنترپوان، ملودی ثابتی را که روی آن تمرین می کند تغییر دهد. ثانیاً این ملودی ها دقیقا مانند کانتوس فیرموس ها ملودی هایی ساده و کم تزیین هستند تا تمرینات کنترپوان را ساده تر کند. شباهت میان این ملودی ها و کانتوس فیرموس های کلیسایی، باعث شده به ملودی های ثابت در کنترپوان کانتوس فیرموس گفته شود. با این تفاوت که در کلیسا، ممنوعیت تغییر کانتوس فیرموس ها به دلیل تقدسی است که برای آن قائل بوده و هستند؛ اما در کنترپوان نویسی، دلیل ممنوعیت دستکاری ملودی های ثابت، مباحث فنی موسیقی است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس تلفنی