تئوری موسیقی

آموزش کامل تئوری موسیقی به زبان ساده

تئوری موسیقی به معنای نظریه ی ثبت اصوات موسیقی به شکل علائم است. به مجموعه این علائم که به ما در جهت ثبت و ماندگار کردن قطعات و آثار موسیقی کمک می کنند، خط و زبان موسیقی می گوییم. بخش های زیرشامل آموزش کامل تئوری موسیقی از مبتدی تا پیشرفته است. اگر بخش خاصی را مد نظر دارید انتخاب فرمایید. در غیر این صورت مقالات را به ترتیب شماره مطالعه کنید.

1. درباره هنر موسیقی

2.آشنایی با نت های موسیقی

3. اولین ویژگی نت موسیقی: زیر و بمی

4. دومین ویژگی نت موسیقی: ارزش زمانی

5. سومین ویژگی نت موسیقی: نُوانس (قدرت صوتی)

6. چهارمین ویژگی نت موسیقی: رنگ صوتی

7. فاصله در موسیقی

ببینید>>>>>>>> آشنایی مختصر با نت های موسیقی در یک دقیقه

نکات مربوط به بخش آموزش کامل تئوری موسیقی

  • چنانچه بخش خاصی را مد نظر دارید که نمی دانید در کدام قسمت است، از جستجو در فهرست بالای صفحه کمک بگیرید.
  • اگر بخش خاصی را مد نظر ندارید، دروس را از ابتدا مطالعه فرمایید.
  • منظور از “آموزش کامل تئوری موسیقی” آموزش کلیه مفاهیم از الفبای ابتدایی تا مفاهیم پیشرفته است. بنابراین اگر در موسیقی سررشته ای ندارید، این دانشنامه کاملاً به شما کمک خواهد کرد.
  • اگر بخش مورد نظرتان را پیدا نکردید، ممکن است آن را در سایر بخش ها در دانشنامه تخصصی موسیقی بیابید.
  • در صورتی که پرسش خاصی مد نظر دارید یا پیشنهادی دارید، با ما تماس بگیرید.
تماس تلفنی