دسته: سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی عبارت است از شناخت ویژگی ها و ساختار سازهای ایرانی و جهانی. در این بخش، انواع سازها اعم از زهی، بادی، کوبه ای و … به تفصیل توضیح داده شده اند و کاربرد هریک ثبت شده است.

سازهای بادی چوبی 0

سازهای بادی چوبی

سازهای بادی چوبی به سازهایی گفته می شود که تولید صوت در آن ها در نتیجه ی به ارتعاش در آمدن لوله ای از هوا رخ می دهد. با این توضیح که زبانه ای...

سازهای زهی آرشه ای 0

سازهای زهی آرشه ای

ساز‌های زهی آرشه‌ ای دسته‌ای از سازهای زهی هستند که در آن‌ها صوت از طریق مالش آرشه به سیم‌ها (زه‌ها) ایجاد می‌شود. مهم‌ترینِ این سازها عبارتند از ویولن[1]، ویولا[2] (ویولن آلتو)، ویولنسل[3] و کنترباس[4]....

ارکستر سمفونیک تهران - آموزشگاه موسیقی عرفان نادریان 0

ارکستر سمفونیک

ارکستر سمفونیک مجموعه ای است از نوازندگان سازهای سمفونیک به همراه یک رهبر ارکستر که جهت اجرای قطعات ارکسترال مانند سمفونی ها و کنسرتو ها تشکیل می شود. ببینید >>>>>>>>> ارکستر سمفونیک تهران ارکستر...

سازهای ارکستر سمفونیک 0

سازهای سمفونیک

سازهای ارکستر سمفونیک به سازهایی گفته می شود که در ارکستر سمفونیک غربی حضور ثابت دارند. هریک از این سازها نقش ویژه ی خود را در ارکستر دارند. علم ارکستراسیون نیز به بررسی نقش...

تماس تلفنی